Zwroty i reklamacje
 1. Odstąpienie od umowy (dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami)
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na jeden z adresów Sprzedającego wskazanych w niniejszym Regulaminie w pozycji "Dane kontaktowe". Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy wysłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

   Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN . Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  6. Towar powinien być należycie zabezpieczony na czas transportu i zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

    UWAGA!! Za rzecz, o której mowa w podpunkcie b) uznaje się,w rozumieniu niniejszego Regulaminu , w szczególności towar dostosowany wymiarami (długością lub szerokością) lub innymi parametrami do indywidualnego życzenia Klienta ,wskazanymi przy składaniu zamówienia.

 2. Zwrot należności
  1. Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Klientowi, nie później niż w ciągu 14 dni, zapłaconą przez Klienta należności w niżej wymienionych przypadkach:
   • anulowania, za zgodą Sprzedającego, zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
   • odstąpienia od umowy sprzedaży (jeśli cena towaru została już zapłacona);
   • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
  2. W przypadku zapłaty przez Klienta przelewem zwrot należności zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), Sprzedający zwróci się do Klienta na podany przez niego adres e-mail o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot i o wyrażenie zgody na dokonanie zwrotu należności w ten sposób. W przypadku otrzymania przez Sprzedającego od Klienta wiadomości e-mail, ze wskazaniem numeru rachunku bankowego i oświadczeniem Klienta, że zgadza się on na zwrot należności na wskazany rachunek, Sprzedający dokona niezwłocznie zwrotu na wskazany przez Klienta rachunek.
  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego, lub nie wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot w przypadku określonym w pkt. 2.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl